19.5.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 136

φωτογραφία: Thomas Knights

Δεν υπάρχουν σχόλια: