10.4.14

ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ


Aναστασία Βακαλούδη: Η μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο πρώιμο Βυζάντιο (4ος-7οςμ.Χ. αι.) [Ενάλιος, 2001] 

Δεν υπάρχουν σχόλια: