9.6.16

1977. ΛΕΣΒΙΑΖΟΥΝ ΘΗΛΥΚΟΙ ΓΛΑΡΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΙ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ


εφημ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (της Αιγύπτου)  11/1977Δεν υπάρχουν σχόλια: