1.6.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 139

φωτογραφία: Alessandro Calza


Δεν υπάρχουν σχόλια: