6.10.15

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 85

Φωτογραφία: Paul Specht (ΗΠΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: