14.4.16

ΘΗΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ


Θησέας ελευθερωτής
Ρωμαϊκή νωπογραφία του 1ου αι. μ.Χ.
από το Ερκολάνο, Ιταλία

Δεν υπάρχουν σχόλια: