8.4.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 129


μοντέλο: Jess Vill (Mr France 2014)
φωτογραφία: Paul DeDona

Δεν υπάρχουν σχόλια: