1.3.17

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 157


φωτογραφία: Vincent Keith


Δεν υπάρχουν σχόλια: