2.8.15

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 80

Felipe & Marlon
Φωτογραφία: Fabio Lamounier & Rodrigo Ladeira

Δεν υπάρχουν σχόλια: