10.3.15

ΦΩΤΙΑ


Explosive Life, by Etienne Zerah. 

According to the artist: an Iraqi guy posing during the explosion 
of his house. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: