17.3.08

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ; ΟΧΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

.Image Hosted by ImageShack.us

.
- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ;
- ΟΧΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Στην Ελλάδα οι ομοφυλόφιλοι, οι λεσβίες και οι διαφυλικοί γνωρίζουν από διακρίσεις. Τις αντιμετωπίζουν καθημερινά στην οικογένεια, την κοινωνική ζωή και τον επαγγελματικό στίβο.
Καμιά φορά όμως φτάνει μια σταγόνα για να ξεχειλίσει το ποτήρι.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζεται να καθιερώσει ένα 'συμβόλαιο συμβίωσης' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Δεν θεωρούμε ότι ένα απλό 'συμβόλαιο' μπορεί να λύσει τα ζητήματα των ζευγαριών ίδιου φύλου, ούτε να εξασφαλίσει την ισότιμη μεταχείρισή τους. Πιστεύουμε όμως ότι η προτεινόμενη διάκριση είναι κατάφωρα αντίθετη τόσο με το ελληνικό Σύνταγμα όσο και με τις ευρωπαϊκές συνθήκες για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πόσο μάλλον όταν 18 ευρωπαϊκές χώρες ήδη παρέχουν νομική κατοχύρωση στα ζευγάρια ίδιου φύλου.
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενημερωθούν σχετικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιστοσελίδες και ιστολόγια σε όλο τον κόσμο. Αυτό που ζητάμε είναι ίσα δικαιώματα για όλους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.
Αυτή τη φορά δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΛΟΓΚΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ


- A DOMESTIC PARTNERSHIP THAT DISCRIMINATES?
- NO, THANKS!
In Greece gays, lesbians and transexuals know about discrimination. They face it daily from their families, in their social lives and in the professional field.
But sometimes, all it takes is a single straw to break the camel's back.
According to press reports, the greek government is preparing to introduce a domestic partnership 'contract' EXCLUSIVELY for unmarried heterosexual couples. We do not believe that a mere 'contract' can resolve the issues same-sex couples face or ensure their fair treatment under the law. However this discriminatory proposal is a direct contravention of the greek Constitution, as well as european human rights treaties. Especially since same-sex couples already enjoy legal rights in 18 european nations.
The aim of this intervention is to make sure that european institutions, human rights organisations, websites and weblogs from around the world learn about these proposals. What we ask for is equal rights for all. Nothing more and nothing less.
This time around we will not sit idly by. This time around we will not keep silent.
GREEK BLOGGERS AGAINST DISCRIMINATION

- ¿LEY DE PAREJAS DE HECHO SÓLO PARA ALGUNOS?
- NO, ¡GRACIAS !
En Grecia, los gays, las lesbianas y los transexuales ya saben qué significa discriminación. La padecen todos los días en su entorno familiar, en su vida social y en el campo profesional.
Pero, a veces, una gota colma el vaso.
Según informes de prensa, el gobierno griego se está preparando para introducir una ley de parejas de hecho EXCLUSIVAMENTE para las parejas heterosexuales. No creemos que un simple “contrato" pueda resolver por sí solo todos los problemas de las parejas del mismo sexo ni asegurar de verdad un tratamiento igualitario ante la ley. Sin embargo, consideramos que esta propuesta es una violación obvia tanto de la Constitución griega, como de los tratados europeos sobre los derechos humanos. Especialmente, si tenemos en cuenta que las parejas del mismo sexo gozan ya de derechos legales en 18 países europeos.
Esta iniciativa tiene por objetivo informar a las instituciones europeas, las organizaciones de los derechos humanos, los web sites y los weblogs extranjeros de esta exclusión discriminatoria. Demandamos derechos iguales para todos nosotros. Nada más y nada menos.
Esta vez no nos vamos a sentar con las manos cruzadas. Esta vez no nos vamos a mantener callados.
BLOGUEROS GRIEGOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

- LEI DE UNIÃO DE FACTO SÓ PARA ALGUNS?
- NÃO, OBRIGADO!
Na Grécia, os gays, as lésbicas e os transexuais já sabem o que significa discriminação. A padecem todos os dias no seu ambiente familiar, na sua vida social e no campo profissional.
Mas, às vezes, uma gota faz transbordar o copo.
Segundo relatórios de imprensa, o governo grego se está preparando para introduzir uma lei de União de facto EXCLUSIVAMENTE para os casais heterossexuais. Não achamos que um simples “contrato" possa resolver por si só todos os problemas dos casais do mesmo sexo nem assegurar de verdade um tratamento igualitário ante a lei. No entanto, consideramos que esta proposta é uma violação óbvia tanto da Constituição grega, como dos tratados europeus sobre os direitos humanos. Especialmente, se levamos em conta que os casais do mesmo sexo gozam já de direitos legais em 18 países europeus.
Esta iniciativa tem por objetivo informar às instituições européias, as organizações dos direitos humanos, os site sites e os weblogs estrangeiros desta exclusão discriminatória. Demandamos direitos iguais para todos nós. Nada mais e nada menos.
Esta vez não nos vamos sentar com as mãos cruzadas. Esta vez não nos vamos manter calados.
BLOGGERS GREGOS CONTRA A DISCRIMINAÇÃO
.
- UN CONTRAT D' UNION CIVILE QUI DISCRIMINE?
- NON, MERCI!
En Grèce, les gays, les lesbiennes et les transsexuels savent tout ce qu’il est possible de savoir à propos des discriminations. Ils y sont confrontés au quotidien dans leurs familles, leurs vies sociales et professionnelles. Mais parfois, il suffit de peu pour que les limites du supportable soient atteintes et que la coupe déborde.
Si l’on en croit la presse, le gouvernement grec se prépare à introduire un contrat d’union civile a l’ usage EXCLUSIF des couples heterosexuels non mariés. Nous ne croyons bien sûr pas qu’un simple « contrat » puisse résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les couples de même sexe et leur assurer un traitement équitable face à la loi. Cependant, cette proposition discriminatoire est en contravention directe avec la Constitution grecque ainsi qu’avec les traités européens des droits de l’homme. Et spécialement depuis que les couples de même sexe jouissent de droits légaux dans 18 nations européennes.
Le but de cette initiative est de s’assurer que les institutions européennes, les organisations des droits de l’homme, les sites internet et la blogosphère soient dans le monde entier mis au courant de ces propositions. Ce que nous demandons c’est l’égalité des droits pour tous. Ni plus ni moins.
Cette fois, nous ne resterons pas les bras croisés! Cette fois nous ne resterons pas silencieux!
BLOGGERS GRECS CONTRE LA DISCRIMINATION
.
- PARTNERSCHAPSCONTRACT ALLEEN VOOR SOMMIGE?
- NEE, BEDANKT!
Homos, lesbiennes en transsexuelen in Griekenland weten al veel van discriminatie. Ze confronteren ze dagelijks in de familie, het sociale leven en het werk. Soms is een enkel druppel genoeg om het glas gewoon te vol te maken.
Volgens persartikelen die de laatste tijd zijn verschenen wil het Griekse Rechtszaakministerie een partnerschapcontract introduceren, wat alleen maar voor heterosexuele paren guldig zal zijn. Wij vinden dat zo’n contract geen problemen van homoparen kan oplossen of hun gelijke behandeling kan garanderen. Maar we geloven tóch dat de voorgestelde discriminatie scherp tegen de Griekse Grondwet én actuele europese verbonden voor de mensenrechten is. Evenzo aangezien dat 18 europese landen de rechten van homoparen al verstevigd hebben.
Dit initiatief heeft als doel het informeren van zowel de europese organisaties voor de mensenrechten als webpaginas en blogs in de hele wereld. Wat wij aanvragen is gelijke rechten voor iedereen. Niets meer, niets minder. Deze keer zullen we niet stil blijven. Deze keer zullen we met geen opeengeklemde lippen blijven.
GRIEKSE BLOGGERS TEGEN DISCRIMINATIES
.
Στην πρωτουβουλία ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΛΟΓΚΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ συμμετέχουν τα εξής 222 ελληνικά και 22 ξένα ιστολόγια:
.
http://anazhthseisaggelwn.blogspot.com/
http://angela-lucy.blogspot.com/
http://anilikos.blogspot.com/
http://anmad.blogspot.com/
http://www.blog.anti.gr/
http://aphroditescomments.blogspot.com/
http://apsoy.blogspot.com/
http://aratepylas.blogspot.com/
http://asheets.blogspot.com/
http://aster-oid.blogspot.com/
http://athens.indymedia.org/
http://athinakisdimitris.wordpress.com/
http://athlieskores.blogspot.com/
http://atiafederation.blogspot.com/
http://atix.psfiles.com/
http://bewleybros.blogspot.com/
http://billzk.blogspot.com/
http://www.blog-o-friends.blogspot.com/
http://blogs.hiveworks.com/ges
http://blog.teleologikos.eu/
http://cautionlust.blogspot.com/
http://celsius33.blogspot.com/
http://champy-decomalaamacondo.blogspot.com/
http://changegreecenow.blogspot.com/
http://cineparmenhkaiskula.blogspot.com/
http://cookiebashing.blogspot.com/
http://darkenlight.wordpress.com/
http://deadend-mind.blogspot.com/
http://defactobar.blogspot.com/
http://deilogos.wordpress.com/
http://deviousdiva.com/
http://dreamsgr.blogspot.com/
http://dustroad.blogspot.com/
http://freedomisland.wordpress.com/
http://gatti-squared.blogspot.com/
http://gaynewsingreek.blogspot.com/
http://gayrightsgreece.blogspot.com/
http://gazakas.wordpress.com/
http://gazikapllani.blogspot.com/
http://gerasimos-memoryland.blogspot.com/
http://giaskepsou.blogspot.com/
http://gordongr.blogspot.com/
http://greatanubis.blogspot.com/
http://greecerella.blogspot.com/
http://www.greek-lolita.blogspot.com/
http://greektrans.blogspot.com/
http://gremiii.blogspot.com/
http://gsus-saved.blogspot.com/
http://gxmas.easyjournal.com/
http://harrytsopanos.blogspot.com/
http://hfaistiwnas.blogspot.com/
http://hnioxos.blogspot.com/
http://hommesweethomme.wordpress.com/
http://hotel-iris.blogspot.com/
http://j-jimmy-rose.blogspot.com/
http://jigiart.blogspot.com/
http://ifigeneia.blogspot.com/
http://iknow.sanddigital.com/wordpress/
http://incontinentia-luchalibre.blogspot.com/
http://inout.sanddigital.com/
http://imagefantome.blogspot.com/
http://imarias.wordpress.com/
http://imikriollandeza.blogspot.com/
http://impressedguy.wordpress.com/
http://indictos.wordpress.com/
http://isimeria.blogspot.com/
http://istherelifeafterbirth.blogspot.com/
http://iphimedea.blogspot.com/
http://itelli.blogspot.com/
http://j-jimmy-rose.blogspot.com/
http://jigiart.blogspot.com/
http://justaboutadream.blogspot.com/
http://katwvolta.blogspot.com/
http://kalapas.blogspot.com/
http://keen-on-boys.blogspot.com/
http://keipi.blogspot.com/
http://knight-of-cups.blogspot.com/
http://koblopoulos.blogspot.com/
http://kousouri.blogspot.com/
http://www.lastnightidreamtthatsomebodylovedme.com/
http://legallyblonde78.blogspot.com/
http://www.leviathanfromkavala.blogspot.com/
http://lianokladi01.blogspot.com/
http://like-a-movie.blogspot.com/
http://litochoro.blogspot.com/
http://lolitasequel.blogspot.com/
http://luthienhelyanwe.blogspot.com/
http://lyssis.blogspot.com/
http://mahler76.blogspot.com/
http://mane-tarious.blogspot.com/
http://megalokopela.blogspot.com/
http://melaxroinimarmarigi.blogspot.com/
http://merawen.blogspot.com/
http://metafragmenoi2.blogspot.com/
http://metanoeiste.wordpress.com/
http://mhulotsnothingdays.blogspot.com/
http://miaarkoudapouthneleganbetty.blogspot.com/
http://mikroanalogo.blogspot.com/
http://moodygirlland.blogspot.com/
http://motherfuckin-bitch.pblogs.gr/
http://mourlopedo.blogspot.com/
http://mpaknana.blogspot.com/
http://www.musenol.blogspot.com/
http://my-greece.blogspot.com/
http://nanakos.blogspot.com/
http://naterradosdeuses.blogspot.com/
http://naftilos.blogspot.com/
http://naya-dreamthrum.blogspot.com/
http://naytilostoydiadiktyoy.blogspot.com/
http://neverlandean.blogspot.com/
http://nicholas-manie-edge.blogspot.com/
http://nikospdj.blogspot.com/
http://nocturnegr.blogspot.com/
http://novideodoni.wordpress.com/
http://novito.blogspot.com/
http://okaloslykos.blogspot.com/
http://omadag.blogspot.com/
http://onceyougochub.blogspot.com/
http://onebigdj.blogspot.com/
http://oneiros.gr/blog
http://orestiss.blogspot.com/
http://paolofuego.blogspot.com/
http://panoptis.blogspot.com/
http://pappous-christophorus.blogspot.com/
http://parafyada.blogspot.com/
http://parkyourdots.com/
http://pastaflor.blogspot.com/
http://5zoes.blogspot.com/
http://pethamenofeggari.blogspot.com/
http://lifoland.gr/blogs/pink_fish/index.html
http://pisoglendis-pisoglendis.blogspot.com/
http://pitsirikos.blogspot.com/
http://pliats.blogspot.com/
http://poontangdee.wordpress.com/
http://potepote.blogspot.com/
http://povofag.blogspot.com/
http://prezatv.blogspot.com/
http://provatos.blogspot.com/
http://pyrroulas.blogspot.com/
http://queenofstars.livejournal.com/
http://quelmarth.blogspot.com/
http://raptusr.blogspot.com/
http://raresteak.wordpress.com/
http://revqueer.blogspot.com/
http://rodiat7.blogspot.com/
http://roides.wordpress.com/
http://salepi.blogspot.com/
http://sandman-chronicles.blogspot.com/
http://sensualmonk.blogspot.com/
http://sevenfilmgallery.blogspot.com/
http://sexinanothercity.blogspot.com/
http://simplethoughtssimplewords.wordpress.com/
http://sisyfosgr.blogspot.com/
http://skylesthslyssas.blogspot.com/logspot.com/
http://sorolop.blogspot.com/
http://stereonova.blogspot.com/
http://straths8alassinos.wordpress.com/
http://theaquariumram.blogspot.com/
http://thebsouth.blogspot.com/
http://the-hourglass-of-life.blogspot.com/
http://themotorcycleboy.blogspot.com/
http://theseis.blogspot.com/
http://thesparrow.wordpress.com/
http://bloguerosgay.com/ (Ισπανία)
.
Κείμενο: gay super hero
Γραφιστικό σχέδιο: greek gaylolita

Δεν υπάρχουν σχόλια: